Vermenigvuldigen

getal 1:
getal 2:


uitkomst:

6

De magische puzzel

Het magische rooster

De geheimzinnige puzzel

Rekenoefeningen

4

7

Ga naar puzzelforum

Puzzel tutorial

Puzzel januari

Puzzel februari

Puzzel Maart

Puzzel April

Puzzel Mei

Wiskundeforum

antwoord Het cijfer rechts hiernaast = 6
antwoord Het cijfer rechts hiernaast = 1