Vermenigvuldigen

getal 1:
getal 2:


uitkomst:

Kies je favoriete kleur

7

Ga naar puzzelforum

Puzzel tutorial

Puzzel januari

Puzzel februari

antwoord Het cijfer rechts hiernaast = 5
antwoord Het cijfer rechts hiernaast = 3

De magische puzzel

Het magische rooster

De geheimzinnige puzzel

Rekenoefeningen

Wiskundeforum