Kies een achtergrondkleur en klik op OK.

Het magische rooster

Je moet alle cijfers van 1 tot en met 112 één keer gebruiken

De som van de 4 verticale en horizontale de lijnen van 16 cijfers, moeten dezelfde waarde A hebben

De som van alle groepen van 4 cijfers met zwarte en blauwe kader moeten dezelfde waarde X hebben

De som van alle verticale en horizontale lijnen van 4 cijfers moeten delfde waarde X hebben

De som van de 2 diagonale lijnen van 4 cijfers in een rood kader moeten dezelfde waarde X hebben

De som van alle 4 de hoeken van elk mogelijk vierkant met 4 rode kaders op de hoeken moet dezelfde waarde X hebben