Vermenigvuldigen

getal 1:
getal 2:


uitkomst:

3

4

Kies je favoriete kleur

6

1

7

Ga naar puzzelforum

Puzzel tutorial

Puzzel januari

Puzzel februari

antwoord Het cijfer rechts hiernaast = 2
antwoord Het cijfer rechts hiernaast = 9

5

0

2

De magische puzzel

Het magische rooster

De geheimzinnige puzzel

Rekenoefeningen

Wiskundeforum

8

9